Báo giá

Sản phẩm Giá Nhóm sản phẩm
Deltox 10 SC(chai 1000ml) 380 000 VND Sản Phẩm Diệt Côn trùng
Agenda 25 EC 750 000 VND Sản phẩm diệt mối
Mythic 240SC 1 160 000 VND Sản phẩm diệt mối
Tacona 10SC 8 000 VND Sản Phẩm Diệt Côn trùng
Map Ora 70EC 100 000 VND Sản Phẩm Diệt Côn trùng
Icon SC 400 000 VND Sản Phẩm Diệt Côn trùng
Alé dạng vỉ 9 000 VND Sản Phẩm Diệt Côn trùng
Alé 10SC (Chai 01 lít) 900 000 VND Sản Phẩm Diệt Côn trùng
Fendona 10 SC dạng vỉ 10 000 VND Sản Phẩm Diệt Côn trùng
Biorat 80 000 VND Sản phẩm diệt chuột
Deltox vỉ 5 000 VND Sản Phẩm Diệt Côn trùng
TERMIDOR 25 EC VND Sản phẩm diệt mối
CISLIN 2.5EC VND Sản phẩm diệt mối
FENDONA 10 SC 900 000 VND Sản Phẩm Diệt Côn trùng
QUICK BAYT 20 000 VND Sản Phẩm Diệt Côn trùng
LENFOS 50 EC VND Sản phẩm diệt mối
PMS 100 VND Sản phẩm diệt mối
Map Permethrin 50EC 750 000 VND Sản Phẩm Diệt Côn trùng
Aqua Resigen 10.4 EW (Giá liên hệ) VND Sản Phẩm Diệt Côn trùng
Permecide 50EC 480 000 VND Sản Phẩm Diệt Côn trùng
SOLFAC 10 WP (Giá – liên hệ trực tiếp) VND Sản Phẩm Diệt Côn trùng
Thuốc Diệt Chuột Storm 5 500 VND Sản phẩm diệt chuột
Racumin 0.75 TP 25 000 VND Sản phẩm diệt chuột
PMC 90 VND Sản phẩm diệt mối
MAP SEDAN 48EC VND Sản phẩm diệt mối
Hộp nhử mối VND Sản phẩm diệt mối
Map Olive 10WP 70 000 VND Sản Phẩm Diệt Côn trùng
Crackdown 10SC (Giá liên hệ trực tiếp) VND Sản Phẩm Diệt Côn trùng
ELÉ 10sc 9 000 VND Sản Phẩm Diệt Côn trùngTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.